ARM arhitektura i Oracle

Procesori ARM ISA arhitekture ne koriste se više “samo” za mobitele i tablete, nego i za serverska računala (pa i superračunala), te laptop/desktop računala.
I Apple je kod Macintosh računala prešao sa Intel arhitekture na ARM arhitekturu.

SAŽETAK

Veliki izazov kod tog prelaska bio je – kako omogućiti da se programski kod pisan za Intelovu ISA arhitekturu, izvršava na procesoru M1 koji ima ARM arhitekturu.
Općenito, želja je da se programi pisani za jednu ISA arhitekturu mogu sa što manje napora izvršavati na računalima koja imaju drugačiju ISA arhitekturu.
Problem je u tome što različite ISA arhitekture mogu imati dosta različite memorijske modele.
Oracle snažno podržava ARM arhitekturu i koristi Ampere Altra servere (firme Ampere Computing) za cloud rješenja.

Evo što navodi Oracle na svojim web stranicama:
“In our industry, we are at an inflection point, where once again multiple CPU architectures will become the norm.
Customers will once again have diversity and choice for building their next generation of applications, and Arm, X86, and GPUs are leading the way.”