ADF Bindings – od početnika do mastera

Za uspješan rad s Oracle ADF alatom, potrebno je potpuno razumijevanje svih slojeva MVC arhitekture.

SAŽETAK

ADF Model sloj primjenjuje koncepte koji omogućuju razdvajanje korisničkog sučelja od implementacije poslovnih pravila. ADF Bindings sastavni su dio ADF-a Modela.
Abstrakcija modela podataka preko ADF Modela omogućuje deklarativni pristup razvoju web aplikacije.

Uobičajene zadatke poslovne aplikacije moguće je riješiti “out-of-the-box” pristupom.
Međutim, ADF Bindings sloj Oracle ADF-a omogućuje znatno više.
Potrebno je znati gdje se nalaze bindingsi, kako čitati “bindings tab” na stranici, fragmetu ili task flowu, kako programski koristiti bindingse te kako ih programski kreirati.