Thalassotherapia Crikvenica, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju