101 PLSQLTIPAC (5 PL/SQL tipova iz poduzeća Istra informatički inženjering)

SAŽETAK

U radu se prikazuje pet PL/SQL tipova.

Prvi PL/SQL tip predstavlja rekurzivnu funkciju koja omogućava da se tablice (baze) poredaju po FK ovisnosti, bez korištenja privremene (pomoćne) tablice.

Drugi PL/SQL tip pokazuje kako se može koristiti ref cursor varijabla čija record struktura nije unaprijed poznata (jer se upit za ref cursor varijablu generira dinamički).

Treći PL/SQL tip pokazuje kako se kolekcije mogu (indirektno) koristiti u Reports modulu.

Četvrti PL/SQL tip pokazuje kako se, unatoč onome što piše u Oracle PL/SQL priručniku, ipak može kroz čisti SQL (bez PL/SQL-a) napraviti UPDATE individualnog elementa VARRAY kolekcije.

Peti PL/SQL tip pokazuje korištenje novih (od baze 9.0) tipova podataka ANYDATA / ANYTYPE i nove mogućnosti (od baze 9.2) INSERT-a/UPDATE-a record varijable (oboje se u primjeru koristi za rješavanje “generičkog” INSERT-a).